Zamów bezpłatne szczepionki dla pacjentów 75+
Zbieranie zamówień do 11.12.2020 r. do 12:00

  1. Zacznij od wyszukania Twojego podmiotu – w polu „Podmiot” kliknij na ikonkę lupki, wyszukaj swój podmiot, kliknij na linijkę z informacjami o Twoim podmiocie (linijka powinna zaznaczyć się na jasno-niebieski kolor) a następnie kliknij „Wybierz”. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎Jeśli przypadkowo wybierzesz inną jednostkę, kliknij „Anuluj” i ponów wyszukiwanie.

 

  1. Podaj kod świadczeniodawcy np. 08R/9999. Pamiętaj żeby dokładnie sprawdzić czy podany przez Ciebie login jest prawidłowy – formularze z błędnym kodem świadczeniodawcy nie zostaną zaakceptowane. Jeśli Twój kod zawiera znaki specjalne – takie jak „/” – pamiętaj żeby je wpisać.

 

  1. Oszacuj i podaj liczbę pacjentów w wieku 75 i więcej, których chcesz zaszczepić przeciw grypie szczepionką przekazaną przez Ministerstwo Zdrowia.

 

  1. Zapotrzebowane szczepionki nie mogą zostać sprzedane ani nie mogą zostać użyte w celach innych niż wskazane w punkcie 3.

 

  1. Podaj swoje dane do potwierdzenia zapotrzebowania. Pola „Imię i nazwisko”, „Adres e-mail” i "Telefon komórkowy" są obowiązkowe. Poprawny format telefonu komórkowego powinien zawierać TYLKO 9 cyfr, bez znaków specjalnych np. 111222333.

 

Na podany adres e-mail będziemy przesyłać wszystkie informacje dotyczące zapotrzebowania, m.in. potwierdzenie zapotrzebowania.

Jeśli nie dostałeś potwierdzenia zapotrzebowania, a aplikacja informuje, że kolejne zapotrzebowanie nie może zostać złożone, to najprawdopodobniej wpisałeś błędny adres e-mail przy pierwotnym zapotrzebowaniu.

W polu „adres e-mail” proszę wpisywać jeden adres e-mail.
W polu „Telefon komórkowy” proszę wpisywać numer telefonu komórkowego – nie stacjonarnego.

Jeśli napotkasz problem ze stroną (strona nie wyświetla się poprawnie) lub problem z zapotrzebowaniem skontaktuj się z Ministerstwem Zdrowia pod adresem e-mail szczepionkanagrype@mz.gov.pl
Jednocześnie informujemy, że w związku z licznymi obowiązkami pracowników Ministerstwa Zdrowia, kontakt z pracownikami może być utrudniony.


Jeśli chcesz wiedzieć jak są przetwarzane Twoje dane osobowe, przejdź do zakładki RODO, w górnym menu po prawej stronie.

Formularz będzie aktywny do dnia 11.12.2020 r. do 12:00
Po tym terminie złożenie zapotrzebowania nie będzie możliwe.


Podmiotami uprawnionymi do złożenia zapotrzebowania są podmioty udzielające świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

 

Minister Zdrowia zastrzega możliwość częściowej realizacji zapotrzebowania.

Identyfikacja podmiotu
Wymagane informacje dla określenia wielkości zapotrzebowania
Twoje dane do potwierdzenia zapotrzebowania